Privacy Statement

In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Je vindt ook informatie over welke persoonlijke gegevens we verwerken en wat we ermee doen.

ING en privacy

Klik hier voor de meest actuele versie van ING's Privacy Statement

Actievoorwaarden Stemmen publieksprijs ING Talent Award 2021
1. De stemperiode om de winnaar van de publieksprijs van de ING Talent Award 2021 te bepalen, loopt van 15 mei tot en met 1 juni 2021. Buiten deze periode kan er niet gestemd worden op de finalisten.
2. Om te kunnen stemmen heeft ING een speciale online tool, (hierna te noemen ‘Stemtool’) ontwikkeld. Stemmen mogen alleen geworven worden en zijn alleen geldig als deze via de door ING beschikbaar gestelde stemtool zijn uitgebracht.
3. Tijdens de stemperiode kan iedereen met een email-, facebook-, linkedin- of instagramaccount een stem uitbrengen. De stem is alleen geldig als het gehele stemtraject volledig is afgerond (d.w.z. ook bevestigd). Per persoon kan maar 1 x gestemd worden.
4. ING is niet aansprakelijk voor technische onvolmaaktheden van de stemtool.
5. De winnaar van de publieksprijs wordt bepaald aan de hand van de meeste behaalde stemmen.
6. De uitgebrachte stemmen worden geanonimiseerd geteld.
7. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en/of voor andere doeleinden gebruikt anders dan het stemproces.
1.8 Uitsluitend ING Art Management heeft inzage in het aantal uitgebrachte stemmen per finalist.