Onze visie

Wie in de wereldwijde kunstcollectie van ING duikt, ontdekt een verhaal van verbinding. Een verbinding met vrijheid, met authenticiteit en met bewustzijn. De collectie is grensverleggend, doorbreekt conventies en zet aan tot nadenken.

ING gelooft in de rol van kunst en de invloed daarvan op ons leven. De kunstenaars in de ING Collectie vergroten ons perspectief. Hun kunst onderzoekt de tijd waarin wij leven en helpt ons de toekomst met een open blik tegemoet te treden.

Tony Oursler, EmU

Kunst bij ING: een collectie in beweging

De ING Collectie weerspiegelt het ritme van de veranderende tijd. Nieuwe experimentele kunstenaars worden uitgenodigd om ons te verrassen met nieuwe ideeën. De collectie heeft in het verleden mensen in beweging gebracht en zal dat in de toekomst ook blijven doen.

ING ondersteunt kunst in de samenleving en wil de kunst zo toegankelijk mogelijk maken. ING brengt kunst en bezoekers met elkaar in verbinding, om zo medewerkers en klanten te inspireren!

Meer dan een collectie

De ING Collectie is een voortdurend veranderende, zich ontwikkelende collectie die haar relatie tot de kunst en de grenzen van de kunst steeds onderzoekt. Het is een collectie van hedendaagse kunst die het internationale, eigentijdse en innovatieve karakter van ING weerspiegelt en op een experimentele en nieuwe manier de figuratieve traditie van ING laat zien.

ING wil kunst en publiek met elkaar verbinden en kunstenaars ondersteunen en blijft niet steken in een traditioneel aankoopbeleid, maar koestert een cultuur van innovatie en verandering. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot interessante samenwerkingsverbanden, zoals opdrachten, bruiklenen en diverse projecten met kunstenaars en verschillende instellingen.